Зміни до кримінального законодавства

1 липня 2020 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII, яким запроваджується інститут кримінальних проступків і разом з цим вносяться зміни до КК та КПК України.

Що таке кримінальний проступок?

По-перше, це не злочин, тому після відбуття покарання за нього особа не має судимості. По-друге, процесом збору доказів займається не слідчий/детектив, а дізнавач і цей процес іменується не розслідування, а дізнання.

Класифікація за тяжкістю

З кримінального права України зникає поняття «злочини середньої тяжкості». А всі злочини, які раніше так класифікувалися, вважатимуться нетяжкими. Віднині класифікація кримінальних правопорушень виглядатиме так:

Розслідування кримінальних проступків

Відповідно до нової редакції КПК дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України.

Дізнавач – це службова особа підрозділу дізнання, наділена повноваженнями здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Процедура дізнання передбачає ширший перелік слідчих (розшукових) дій, які можуть вчинятися до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, порівняно із процедурою досудового слідства. Під час розслідування проступку можна проводити будь-які слідчо-розшукові дії, крім негласних. При цьому робити це можна ще до внесення інформації про проступок до ЄРДР. Дізнавач може:

 • відбирати пояснення;
 • направляти на медичні огляди;
 • отримувати висновки спеціалістів;
 • знімати показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
 • вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, які є безпосереднім предметом кримінального проступку або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

Якщо під час розслідування проступку з’ясується, що людина все ж скоїла злочин (наприклад, не звичайна, кваліфікована крадіжка) – справа має бути передана слідчим. І навпаки, якщо слідчі під час розслідування злочину з’ясують, що злочин є проступком, вони повинні будуть передати справу дізнавачам

Строки дізнання

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом 72 годин або 20 діб, якщо підозрюваний не визнає вину або існує необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій або вчинення кримінального проступку неповнолітнім.

Прокурор зобов’язаний не пізніше 3 днів після отримання матеріалів дізнання разом з повідомленням про підозру, а в разі затримання особи – протягом 24 годин здійснити одну із зазначених дій:

 • прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а в разі затримання особи – про негайне звільнення затриманої особи;
 • повернути дізнавачу кримінальне провадження з письмовими вказівками про проведення процесуальних дій з одночасним продовженням строку дізнання до одного місяця та звільнити затриману особу (у разі затримання особи);
 • звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або про звільнення від кримінальної відповідальності;
 • у разі встановлення ознак злочину направити кримінальне провадження для проведення досудового слідства.

У разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до 30 днів.

Строк судового розгляду

Після отримання обвинувального акту щодо вчинення кримінального проступку суд у п’ятиденний строк, а у разі затримання особи – невідкладно призначає судовий розгляд.

Які злочини перенесли до категорії кримінальних проступків?

Оскільки віднесення до категорії проступків прямо прив’язане до розміру грошового покарання за таке правопорушення, були переглянуті розміри штрафів. Приклади штрафів, в яких змінився максимальний розмір.

Деякі статті отримали додаткову санкцію у вигляді позбавлення волі, через що не можуть більше бути малозначними. Наприклад, до 3 років в’язниці як альтернатива штрафу санкцією за незаконне проведення дослідів над людьми, незаконне використання виборчого бюлетеня, порушення рівноправності громадян на підґрунті релігії чи національності тощо, перешкоджання здійсненню релігійного обряду, приховування інформації про реальний екологічний стан або захворювання населення.

Однак деякі небезпечні статті не були змінені, внаслідок чого досить серйозні правопорушення перетворяться на проступки зі спрощеним форматом розслідування й відсутністю судимості в осіб, які їх вчинили. Наприклад, до проступків відноситимуться у формі без обтяжуючих обставин:

 • погроза вбивством, загроза знищення майна;
 • ненадання допомоги хворому медичним працівником, насильницьке донорство;
 • примушування до статевого зв’язку (домагання);
 • порушення недоторканності житла, таємниці листування;
 • перешкоджання законній діяльності журналістів;
 • невиплата зарплат, пенсій, стипендій;
 • порушення права на освіту, безкоштовну медичну допомогу;
 • протидія законній господарській діяльності і примус до (не)виконання договорів, підробка та/або використання підроблених документів (це взагалі основні «рейдерські» статті);
 • розголошення банківської таємниці;
 • групове порушення громадського порядку і заклики до нього;
 • хуліганство;
 • жорстоке поводження з тваринами.

Внесення таких змін в кримінальне законодавство України відповідає вимогам Європейських партнерів і мало статися ще у 2012 році з прийняттям нового КПК. Інститут кримінальних проступків існує не перший рік в багатьох країнах Європи і допомагає зменшити навантаження на органи досудового слідства за рахунок розширених прав дізнавачів. Проте, залишається питанням як така реформа буде діяти в Україні, чи розгрузить слідство, чи наддасть нове поле для махінацій правоохоронців.