Порядок розірвання шлюбу з іноземцем в Україні

Процедура розлучення в Україні здебільшого зрозуміла і не складна, якщо говорити про саме розірвання шлюбу без розгляду питань про поділ майна, виховання дитини та аліментів. Шлюб може бути розірваний органами РАЦСу або ж судом, в залежності від згоди обох з подружжя та наявності дітей. Однак процес не викликає питань за умови, якщо обоє з подружжя є громадянами України і постійно тут проживають, але  як розлучитися з іноземцем? 

Порядок розірвання шлюбу на території України регулюється нормами Конституції України, Сімейного кодексу України, а також Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2002 роки.

Відповідно до ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України, позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Згідно з ст. 497 ЦПК України, підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Статтею 63 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що припинення шлюбу та правові наслідки його припинення визначаються правом, яке діє в даний час щодо правових наслідків шлюбу.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом якщо дія чи подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України.

Відповідно до ч.2 п.3 Постанови пленуму ВС України від за №11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», позов про розірвання шлюбу з особою, яка не має в Україні місця проживання або місце проживання якої невідоме, може пред’являтися за місцем знаходження майна відповідача, або за останнім відомим місцем його проживання чи перебування (ч. 10 ст. 110 ЦПК) ( 1618-15 ), а у випадку, коли з позивачем проживають його малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача – за місцем проживання позивача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за місцем проживання будь-кого з них (ч. 2 ст. 110 ЦПК).

Тобто, якщо укладення шлюбу відбулось на території України, справи щодо розірвання шлюбу з іноземцем можуть бути розглянуті в Україні, а в разі проживання одного з подружжя на території України на час розлучення – то розірвання провадиться за законодавством України.

Таким чином, громадянин України може розлучитись з іноземцем відповідно до українського законодавства та в нашому суді за умови, що подружжя проживало спільно на території України перед розлученням та:

  • Обоє з подружжя продовжують проживати в Україні;
  • Один із подружжя виїхав з території України, але інший продовжує проживати в Україні.

Окремо варто зазначити про необхідність подачі разом з позовною заявою про розлучення з іноземцем документів мовою держави, громадянином якої є така особа. Переклад позовної заяви має бути нотаріально посвідчений.

Якщо у вас виникли питання стосовно розірвання шлюбу в Україні, радимо звернутися до кваліфікованого сімейного адвоката за допомогою в підготовці необхідних документів та супроводження справи розлучення для отримання бажаного результату.