Що таке адвокатська таємниця?

Дотримання принципу конфіденційності та збереження адвокатської таємниці є найважливішими передумовами довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниці або становить персональні дані про фізичну особу, є правом адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.

Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.

Що входить до адвокатської таємниці?

Визначення того, яка інформація належить до адвокатської таємниці, викладено в статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Адвокатською таємницею є:

  • факт звернення особи за правовою допомогою;
  • будь-яка інформація, що стала відома адвокату у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою;
  • зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів зв’язку) з адвокатом;
  • зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних адвокатом.

Згідно з пунктом 3 статті 10 Правил адвокатської етики, розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин , включаючи незаконні спроби органів дізнання, слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.

Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється не тільки на адвоката, а й на його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також й на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат зобов’язаний забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

Звільнення від обов’язку зберігання адвокатської таємниці

Інформація може втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта. При цьому, інформація отримана від третіх осіб і що містить відомості про них, може поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

Суд, або інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.

Важливим є застереження, що адвокат може надати інформацію про фінансові, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення до відповідного органу виконавчої влади в межах закону. 

Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася за професійною правничою (правовою) допомогою, на розкриття адвокатської таємниці.

Відповідальність адвоката за розголошення адвокатської таємниці   

Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

Так, відповідно до п.2 ч.2 ст.32 закону за розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб на адвоката може бути накладено дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю діяльності.У рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи від 25 жовтня 2000 р. зазначено, що слід вдаватися до всіх необхідних дій, спрямованих на належне забезпечення конфіденційного характеру взаємин між адвокатом і його клієнтом, адвокати мають дотримуватися професійної таємниці відповідно до національного законодавства, внутрішніх нормативних актів і професійних стандартів. Будь-яке недотримання принципу професійної таємниці без відповідної згоди клієнта має бути належно покаране.