Як поділити борги подружжя при розлученні?

При розлученні виникає багато питань з приводу поділу спільного майна подружжя, зокрема, спільних майнових зобов’язань. 

Відповідно до ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу (далі – ЦК України) та ч. 1 ст 60 Сімейного кодексу України (далі – СК України) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Майном згідно з ч. 1 ст. 190 ЦК України вважається не лише предмети матеріального світу, а також майнові права й обов’язки, зокрема боргові зобов’язання, які при розлученні підлягають розподілу.

Зобов’язання (борги) подружжя можуть бути особистими і спільними.

Які борги не підлягають поділу?

Особисті борги чоловіка та дружини при розлученні не підлягають поділу. Відповідальність за них покладається на того з подружжя, на кого зареєстрований цей борг, або на того, у інтересах якого було укладено борг. Для того щоб довести особистий характер боргів особи, потрібно представити докази того, що кошти витрачені не на сім’ю, що в сім’ї не було ніякої необхідності в позики.

До особистих боргів відносять:

  • кредити, отримані без відома і / або згоди другого з подружжя, витрачені на власні потреби;
  • кредити, отримані до реєстрації шлюбу;
  • кредити отримані після розірвання шлюбу.
  • заборгованість, якщо вона виникла в той час, коли сімейні відносини чоловіка і дружини були фактично припинені, але не були оформлені документом, яке свідчить про розірвання шлюбу.
За яких умов борги за кредитним договором одного з подружжя під час розлучення підлягають поділу між уже колишнім подружжям?

Кредитний договір повинен бути укладений під час шлюбу.

 Якщо кредитний договір укладений до шлюбу, тоді це кредитне зобов’язання залишається лише за тим із подружжя, хто його уклав, навіть, якщо, наприклад, чоловік брав кредит на придбання помешкання, де згодом він проживав із дружиною.

Укладення такого договору повинно бути в інтересах сім’ї 

Цю позицію висловив пленум Верховного Суду України у постанові від 27 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», встановивши, що при поділі майна мають враховуватися борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї, а не у власних, не пов’язаних із сім’єю, інтересах одного з подружжя.

У разі, якщо, скажімо, чоловік, уклавши відповідний договір, отримує кредит на лікування дитини, тоді у дружини виникає зобов’язання щодо повернення цих коштів разом із чоловіком. Або ж дружина уклала договір іпотеки для купівлі помешкання, котре використовується як місце проживання подружжя, і це майно при розлученні підлягатиме розподілу. Адже частиною четвертою статті 65 Сімейного кодексу України передбачено, що договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї.

Верховний суд у своїй постанові від 08.04.2020 року дійшов правового висновку, що сплата боргів одного з подружжя, які виникли до укладення шлюбу, за рахунок коштів подружжя, може за певних обставин ураховуватися під час вирішення спору про поділ спільного майна чи боргових зобов`язань, проте не може бути підставою для визнання права на майно, набуте до укладення шлюбу. Сплата частини коштів за кредитним договором, укладеним для придбання нерухомості не змінює його правового статусу, оскільки цей договір укладали до шлюбу. У зв’язку із цим зобов`язання з повернення кредиту за зазначеним договором виникло лише в одного з подружжя

Статус фізичної особи підприємця

Ще одним суттєвим моментом, що враховується при вирішені питання про сплату кредиту, отриманого у шлюбі, є наявність статусу фізичної особи– підприємця у одного з подружжя. 

Бувають випадки, коли одержаний кредит був використаний не в інтересах сім’ї, а у власних інтересах одного з подружжя. Наприклад, кредит, взятий дружиною для будівництва житлового будинку, був використаний як капіталовкладення для розвитку її власного підприємства, яке вона створила ще до заміжжя. Як бачимо, кредит взятий на будівництво будинку не був використаний за призначенням в інтересах сім’ї. Такі борги погашаються підприємцем за рахунок особистих коштів, а також частки у спільному майні подружжя. Тобто на майно другого з подружжя стягнення за борговими зобов’язаннями не застосовуються. 

Якщо мирний розділ боргів неможливий, колишньому подружжю доведеться звертатися до суду.

Розділ боргу подружжя в судовому порядку відбувається з урахуванням строків позовної давності. Так, звернутися до суду можна протягом трьох років після розірвання шлюбу або після того, як один з подружжя дізнався про наявність у другої сторони невиконаних боргових зобов’язань (що необхідно довести належним чином).

Фахівці адвокатського об’єднання РУХ допоможуть Вам належним чином підготуватися до судового засідання та відстояти власні права і інтереси перед обличчям закону.