Аналіз концепції децентралізації 2020

На початку січня 2020 року Міністерством розвитку громад та територій України було опубліковано для громадського обговорення Концепцію та план реалізації державної політики по досягненню цілі 10.3. «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад» Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 рік.

 У 2020 році планується завершити реформування базового та субрегіонального рівнів адміністративно-територіального устрою України, остаточно розмежувати повноваження між державною та місцевою владою і провести місцеві вибори на новій територіальні основі громад та районів в рамках чинної Конституції.

Як зазначено в Концепції Існуюча система місцевого самоврядування не відповідає потребам жителів територіальних громад у публічних послугах та не забезпечує для них комфортне і безпечне життєве середовище. Описана проблема має загальнонаціональний характер  та є гострою, оскільки жителі необ’єднаних територіальних громад позбавлені можливості отримувати належні послуги в освітній, медичній та інших сферах, формувати сучасну інфраструктуру, одержувати інші переваги, якими користуються жителі спроможних територіальних громад.

Проте Мінрегіон зазначає, Описана проблема характеризується позитивним рівнем динаміки, оскільки з прийняттям в 2015 році Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» станом на 10.11.2019 в Україні сформовано 1002 об’єднані територіальні громади. З початку реформи за 2015 рік було об’єднано 159 територіальних громад, за 2016 – 366, за 2017 – 665, за 2018 – 806. Разом з тим, за умови збереження існуючих темпів об’єднання територіальних громад для завершення цього процесу, наприклад, в Одеській області потрібно ще 21 рік, у Харківській – 27, в Закарпатській – 76.

Для вирішення цієї проблеми був розроблений план заходів до грудня 2020 року включно. Він передбачає:

  • формування спроможних територіальних громад
  • формування нової системи адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня відповідно до стандартів територіального поділу країн Європейського Союзу
  • розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у секторальних сферах та подолання дублювань 
  • переформування місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним повноваженням яких буде забезпечення адміністративного нагляду за органами місцевого самоврядування.

Посилання на КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ по досягненню цілі 10.3. «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад» Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Посилання на ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ по досягненню цілі «10.3. Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад» Програми діяльності Кабінету Міністрів України.