COVID-19 – не форс-мажор, карантин – форс-мажор

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) був ухвалений Верховною Радою 17 березня 2020 року.

Серед багатьох змін до законодавства Законом змінена частина друга статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а саме: розширений перелік форс-мажорних обставин, законодавець доповнив зазначену норму словами «карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України».

Відповідно до міжнародної практики та українського законодавства обставина форс-мажору, в тому числі карантин, автоматично не звільняє від відповідальності її потрібно довести. 

Запровадження зазначеної норми допоможе підприємцям запобігти штрафних санкцій за несвоєчасне виконання господарських зобов’язань внаслідок дії карантину та отримувати у Торгово-промислової палати України відповідний документ про обставини непереборної сили або аргументувати цей факт у листуванні з контрагентами.

Відповідними нормативно-правовими актами передбачено звільнення від відповідальності або ненарахування штрафних санкцій/пені у певних сферах діяльності, які вважаються нормами прямої дії, які не потребують додаткового підтвердження (детальніше у статті «Верховна Рада України прийняла ряд термінових заходів на час карантину»).

Законодавством встановлено обов’язок підтверджувати наявність обставин непереборної сили відповідним документом Торгово-промислової палати. Щоб отримати такий документ, слід керуватися Регламентом засвідчення форс-мажорних обставин Торгово-промислової палати України та регіональних торгово-промислових палат. Документом передбачено:

  • довідка (висновок, сертифікат) видаються після розгляду в строк до 10 днів, а терміновий – п’ять днів;
  • для розгляду потрібно подати заяву з копією договору та відомості, які підтверджують стан виконання зобов’язань та тієї їх частини, яку неможливо виконати, а також документи на підтвердження форс-мажорних обставин;
  • документ ТПП видається на платній основі .

Так наприклад, Торгово-промислова палата України може розглядати заяви засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах та запросити перенесення виплат (якщо відсутня технічна можливість), або ненарахування пені під час карантину через неможливість виконання зобов’язання.

Проте не завжди в договорах передбачені норми про форс-мажорні обставини, якщо у вашому договорі немає розділу про форс-мажорні обставини чи немає посилання саме на документ від Торгово-промислової палати України, для доведення форс-мажору можна прямо посилатися на відповідні акти влади. А саме звертатися до контрагентів з листами, в яких посилатися на статтю 617 Цивільного кодексу України. Згідно з нею, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведе, що порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили

Водночас, не варто нехтувати обґрунтуванням наявність причинно-наслідкового зв’язку між карантином та складнощами, що виникають при виконанні зобов’язань. Але ми рекомендуємо застосувати процедуру урегулювання відносин з контрагентами за договорами шляхом перемовин та укладання доповнень до договорів щодо перенесення строків зобов’язань, з посиланням на відповідні законодавчі акти що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не потребуватиме засвідчення форс-мажорних обставин.