Аліменти у судовому порядку. Види та порядок стягнення

Аліменти –  це обов’язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім’ї інших, які потребують цього.

Які вони бувають? 

  • аліменти непрацездатному з подружжя (досяг пенсійного віку чи є інвалідом) та якщо доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом;
  • аліменти після розірвання шлюбу: особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишнього подружжя може надавати матеріальну допомогу. Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього подружжя під час шлюбу. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п’ять років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років. Якщо у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має право на утримання у зв’язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу.
  • аліменти на вагітну дружину та аліменти подружжю, з якою проживає дитина до досягнення нею 3-х років (якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, подружжя, з якою проживає дитина, має право на утримання від іншого подружжя  до досягнення дитиною 6 років), право на утримання вагітна дружина, або подружжя, з яким проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що інший з подружжя може надавати матеріальну допомогу;
  • аліменти на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід;
  • аліменти на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою але тривалий час проживали однією сім’єю, (у разі того що один з них став непрацездатним під час спільного проживання)
  • аліменти на неповнолітню дитину до 18 років;
  • аліменти на повнолітніх дітей – повнолітні діти віком до 23 років, які продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги
  • аліменти на батьків: повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги; якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов’язаних із наданням такого піклування

Розмір утримання

Суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального стану сторін. Суд враховує всі види заробітку чи доходу на які можуть бути покладені стягнення.

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів, якщо останній має необгрунтовані його заробітком витрати та не підтвердив джерело походження коштів для їх оплати.

До якого суду звертатись

Позовна заява про стягнення аліментів подається у порядку цивільного судочинства до місцевих загальних судів (районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди) за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача або позивача.

Судовий збір

За подання позовної заяви позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Після рішення суду

Після отримання позитивного судового рішення, що набрало чинності судом видається виконавчий лист  з яким потрібно звернутися до Державної виконавчої служби, для примусового виконання рішення.

При надходженні до Державної виконавчої служби виконавчого документа про стягнення аліментів, державний виконавець протягом трьох робочих днів, з дня  надходження до нього виконавчого листа, виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, копію якої направляє сторонам. З цього моменту починається стягнення аліментів.